Subsidie voor gezond en gemotiveerd personeel

Was uw antwoord steeds ja ?  Lees dan verder.

 

Onder de noemer duurzame inzetbaarheid (actief en gezond ouder worden) wil de overheid bevorderen dat werknemers nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. Dit creëert economische en sociale kansen voor werkgever en werknemer.

Hiervoor komt - gedurende een korte periode van 3 weken in oktober 2014 - een subsidie beschikbaar. Per bedrijf kan € 8.000 – € 10.000 worden gevraagd voor een of meerdere van de 7 hieronder genoemde activiteiten.

Wij helpen u graag bij de subsidie-aanvraag. Met onze hulp kunt u de kans vergroten op toewijzing. 

De thema’s voor de subsidieregeling zijn:

  1. het maken van een bedrijfs- of organisatiescan;
  2. het uitvoeren van (periodiek) onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van werknemers;
  3. het bevorderen van gezond en veilig werken;
  4. het bevorderen van een leercultuur voor werknemers;
  5. het stimuleren van interne en externe mobiliteit van werknemers, waaronder het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
  6. het bevorderen van een flexibele werkcultuur met oog op het beter kunnen combineren van arbeid en zorg;
  7. het invoeren van arbeidstijdenmanagement.

Meer informatie over de 7  duurzaamheid thema’s  kunt u vinden door met uw muis op de titel te klikken.

Gaat u met één of meerdere van deze 7 thema’s aan de slag? Dan is het zinvol om NU al met de specialisten van HavenLand contact op te nemen. We kunnen u helpen bij het aanvragen van bovengenoemde subsidie, maar ook bij de uitvoering van een dergelijk project. Wij informeren u graag persoonlijk over de voorwaarden van deze subsidie.

Klik hier voor snel contact met onze subsidie-expert Rob Hendriks.

Sfeerbeeld: golven.