Flexibel combineren van arbeid en zorg

Wat verstaat de subsidieregeling onder het bevorderen van een flexibele werkcultuur met het oog op het beter kunnen combineren van arbeid en zorg?

 

Flexibel en plaats-onafhankelijk werken. Daardoor wordt het mogelijk om:

Advies over maatwerk-afspraken tussen werkgevers en werknemers op gebied van:

De kosten van het verlof zelf of verminderde inkomsten zijn niet subsidiabel. Deze maatregelen moeten leiden tot het verbeteren van de inzetbaarheid van werknemers en/of het verhogen van de aantrekkelijkheid als werkgever. 

 

Wilt u direct hulp bij het aanvragen van subsidie hiervoor?

Of wilt eerst weten wat HavenLand daarbij nog meer voor u kan doen?

Sfeerbeeld: golven.