Overheid


SamenwerkingHavenLand werkt voor de samenleving. Wij zijn zeer goed in staat om overheid en bedrijfsleven bij elkaar te brengen en te houden. Dat talent gebruiken wij bij al onze werkzaamheden.

Visies en uitvoering daarvan

HavenLand helpt bij het vormen van een beleidsvisie, het vertalen daarvan in plannen en het opzetten van projecten om de plannen uit te voeren.

 

Plannen en vergunningen

HavenLand ontwikkelt het volledige plan voor u. Wij stellen zo nodig het bestemmingsplan op, doen de vergunningverlening, organiseren het inspraaktraject en de communicatie. 

 

Projectplannen

Visie en beleidHavenLand maakt projectplannen en houdt de regie op de uitvoering daarvan. Wij hebben op elk overheidsniveau ervaring met beleidsvorming en besluiten. Denk aan de ontwikkeling van havenplannen, gebiedsperspectieven, duurzaamheidsinitiatieven, elektrisch vervoer, kennisnetwerken, etc.

 

Personeel en organisatie

HavenLand heeft meerdere gemeenten geholpen met reorganisaties, de werving of het afscheid van personeel, verbetering van de werkomstandigheden en/of reintegratie. HavenLand kan ook tijdelijke problemen oplossen door tijdelijke waarneming, interim management of extra ondersteuning om een achterstand weg te werken.

 

Ruime expertise

Wij hebben zelf meer 20-25 jaar expertise op het terrein van relaties tussen bedrijven, overheid en particulieren, expertise met ruimtelijke ordening, strategie, reorganisatie, duurzaamheid,  subsidie, vergunningen, juridische zaken, projectmanagement en kennisnetwerken.

 

Neem contact met ons op voor meer informatie en een vrijblijvend gesprek.

Sfeerbeeld Sfeerbeeld: golven.