De koersplotter

Een ondernemer is altijd met zijn/haar klanten bezig. Daarnaast probeert u in de schaarse vrije tijd uw kennis op peil te houden. Desondanks komt het voor dat u achteraf cruciale informatie krijgt die u eigenlijk al eerder nodig had. Informatie die van belang was voor uw project, de kostenbeheersing, wettelijke regelingen, enzovoorts.

Dit risico kunt u beperken door u regelmatig door HavenLand te laten informeren via onze nieuwsbrief "De Koersplotter" over zaken waarvan wij denken dat ze voor u interessant zijn.

We doen dit door u met een frequentie van 4-6 keer per jaar een nieuwsbrief te sturen. Gratis. Wij werken duurzaam. Daarom zenden wij u deze nieuwsbrief in de vorm van een e-mail bericht.

Havenland gelooft in het delen van kennis. Meer kennis maakt je sterker. Samen ben je sterker. Daarnaast kunnen wij hiermee mensen activeren, verbinden en ontzorgen.

Via onderstaande links kunt u zich aan- of afmelden voor deze service, onder vermelding van uw bedrijfsnaam, NAW gegevens en e-mail adres.

Sfeerbeeld Sfeerbeeld: golven.