Onafhankelijk onderzoek

Voor diverse organisaties verrichten wij onafhankelijk onderzoek. Soms doen we dat onder eigen naam, soms huren andere bedrijven medewerkers van HavenLand in. Deskundigheid staat daarbij voor ons voorop. De eindrapporten van diverse openbare onderzoeken waarbij wij betrokken waren vindt u hier terug.

Verplaatsing van verplaatsbare woningen

Voor de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting onderzochten wij of verplaatsbare woningen wel echt verplaatsbaar zijn. Welke ervaringen bestaan er met verplaatsing? Download hier het rapport.

Sanering verspreid liggend glas

Op verzoek van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu hebben wij mede onderzoek verricht naar de mogelijkheden voor sanering van verspreid liggend glas. Dit maakte onderdeel uit van het project Mooi Nederland. Wij droegen bij aan het handboek. Hier kunt u het handboek downloaden.

Sanering glas in Noordwijk

Voor de sanering van een glastuinbouwcomplex in Noordwijk werd een plan ontwikkeld. Dit leverde een subsidie van € 400.000 op. U kunt hier het plan downloaden. 

Flexibel wonen voor Oost-Europese werknemers

Daarnaast stimuleren wij jonge mensen bij hun onderzoek. Zo hebben wij samen met Greenchoice opgetreden als opdrachtgever voor een student  bouwkunde van de Hogeschool Rotterdam op het gebied van duurzame flexibele woningen. Download hier zijn onderzoek en bijlagen.

 

Publicaties

Wij werken graag mee aan publicaties van onder meer de ombudsman van HDC-media. Enkele grotere artikelen kunt u hier lezen:

Bomen als afscheiding (10-02-2014)

Bomen mogen meestal niet binnen 2 m van de erfgrens staan, struiken niet binnen 50 cm. Maar daarop zijn wel uitzonderingen. Dit artikel neemt een hoop misverstanden weg.

Hoe hoog mag de schutting? (16-12-2013)

Over illegale schuttingen, vergunningvrij bouwen, de hoogte en plaatsing van schuttingen en erfscheidingen.

Meer aandacht voor early adopters (16-11-2012)

Echte pioniers krijgen veel aandacht van de overheid. Maar de ondernemers die goede ideeen overnemen en verbeteren worden vaak aan hun lot overgelaten. In dit artikel pleit HavenLand voor meer aandacht voor deze groep.

Sfeerbeeld: golven.