Toveren met een bestemmingsplan

Tegenwoordig werken gemeenten graag met postzegelbestemmingsplannen. Wij stellen dan zo'n bestemmingsplan op. Vanaf de allereerste vraag, het maken van de verbeelding, het voeren van het overleg, tot en met het schrijven van de voorschriften en toelichting.

Regelmatig krijgen wij ook de vraag: wat mag er nou wel en wat mag er niet? Die analyse leidt nogal eens tot meer mogelijkheden dan wat u denkt. Denk ook eens aan wat er vergunningvrij mag.

Wat mag er eigenlijk wèl?

Het is verstandig om vooraf uit te zoeken wat er wel is toegestaan en wat niet. De basis daarvoor is het bestemmingsplan van de gemeente. Dit plan is bindend voor elke burger en elk bedrijf. Verder zijn de wet (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) en het ministeriële besluit (BOR) van groot belang. Over de uitleg hiervan is inmiddels al de nodige jurisprudentie. Verder levert het burenrecht (Burgerlijk Wetbouwk) rechten en beperkingen. HavenLand heeft veel expertise op dit terrein en zoekt graag uit wat er in uw individuele situatie is toegestaan. Vraag ons gerust om een deskundigenrapport of bestemmingsplananalyse.

Wat mag niet, maar is toch mogelijk?

Wij zeggen altijd: alles is mogelijk. Soms heeft B&W de mogelijkheid af te wijken van het bestemmingsplan. Soms willen ze wel meewerken, maar moet u eerst een nieuw bestemmingsplan op laten stellen. Soms wil de gemeente pas meewerken na enige uitleg over het plan (lobby). Wij helpen u graag uw plannen te realiseren.

Specialistische expertise.

Voor de vooronderzoeken hebben wij goede contacten met gespecialiseerde onderzoeksbureau's en onderzoeksinstellingen. Ook voor planschade-analyses en taxaties maken wij gebruik van zeer ervaren bureau's. Daarmee halen we de juiste expertise in huis. En voor onze klanten houden we de prijs aantrekkelijk.

Sfeerbeeld: golven.