Ruimtelijke Onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing

Als de gemeente medewerking wil verlenen aan uw bouwplan of ontwikkeling, maar het past niet binnen het geldende bestemmingsplan, zal de gemeente een ruimtelijke onderbouwing verlangen. De ruimtelijke onderbouwing moet worden toegevoegd aan de aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Wat staat er in een goede ruimtelijke onderbouwing?

Een ruimtelijke onderbouwing is een uitgebreide beoordeling van de aanvaardbaarheid en haalbaarheid van een bouwplan of ontwikkeling. In een goede ruimtelijke onderbouwing komen in ieder geval de volgende aspecten aan de orde:

HavenLand is uw professional voor het maken van een ruimtelijke onderbouwing

HavenLand stelt voor u een goede ruimtelijke onderbouwing op en bepaalt (in overleg met u en de gemeente) de inhoud van de ruimtelijke onderbouwing. Wij onderhouden de contacten met de gemeente en zorgen voor de uitwisseling van noodzakelijke informatie. Daarnast adviseren wij over onderzoeken die mogelijk uitgevoerd moeten worden voor de onderbouwing. Wij verzorgen de begeleiding van de uitvoering van onderzoeken.

Verder kunnen wij u adviseren over alle andere zaken die met een ruimtelijke onderbouwing verband houden zoals planschade, te volgen procedures, milieu-aspecten en exploitatieplannen. Ook kunnen wij u voorzien van passend juridisch advies bij de vaak complexe processen die aan ruimtelijke procedures zijn verbonden.

Wilt u meer te weten over de ruimtelijke onderbouwing?

Bent u geïnteresseerd in een ruimtelijke onderbouwing of wilt u meer weten over het maken van ruimtelijke onderbouwingen? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan of neem contact op met onze specialist: ir. Frank Helsloot (frank@havenland.nl of 06 - 283 12 253)

Sfeerbeeld: golven.