Juridische ondersteuning

HavenLand helpt u bij het halen van uw recht. In eerste instantie proberen wij dat in goed overleg voor elkaar te krijgen, maar als goed overleg niet (meer) mogelijk is, volgen wij de wettelijke procedures. Vaak begint het bij zienswijzen indienen en inspreken, maar ook de gang naar de rechter schuwen wij niet.

Twee aansprekende voorbeelden:

Deskundigenrapport over een schutting.

Twee buren hebben ruzie over een schutting. De ruzie loopt zo hoog op dat zij tot 3x toe naar de rechter gaan. Om duidelijkheid te scheppen in de situatie en de mogelijkheden die de wet biedt, vraagt de advocaat van één van beide partijen aan HavenLand om een deskundigenrapport op te stellen. In het deskundigenrapport hebben wij glashelder aangegeven wat wel mag en wat niet mag op basis van het omgevingsrecht (publiek recht) en het burenrecht (civiel recht). Het gerechtshof te Amsterdam heeft onze cliënt daarop volledig gelijk gegeven. 

Prettige bijkomstigheid: de rechtsbijstandverzekering betaalde de rekening voor onze cliënt.

Watersportvereniging klem gezet door gemeente.

Een Watersportvereniging werd door de gemeente flink klem gezet als gevolg van een wijziging van het bestemmingsplan. Ineens werden de boten in de loods, op de kant en in het rek meegeteld onder de 'ligplaatsen'. Maar het aantal ligplaatsen werd niet verhoogd. Dit zou een halvering van het aantal ligplaatsen betekenen. HavenLand heeft dit met succes aangevochten bij de Raad van State. Wij hebben bereikt dat de watersportvereniging nu zelfs geheel vrij is in het aantal ligplaatsen.

 

Sfeerbeeld Sfeerbeeld: golven.