Huisvesting Arbeidsmigranten

HavenLand ondersteunt gemeenten, arbeidsbureau's, huiseigenaren en andere betrokkenen om huisvesting van arbeidsmigranten legaal en goed te realiseren. Beleidsvorming, projectleiding, vergunningaanvraag, juridische kennis, sociale invoeling en gezond verstand zijn onze belangrijkste kernwoorden. Wij participeren daarbij in de Raad van Advies van SKIA.

Sinds 1 mei 2007 geldt er volledig vrij verkeer van werknemers uit Oost-Europa. Sindsdien zijn er veel arbeidsmigranten uit de nieuwe EU-lidstaten naar Nederland gekomen. Velen komen voor tijdelijk werk. Op 1 januari 2010 stonden ongeveer 128.000 mensen uit Midden- en Oost-Europa ingeschreven in de GBA, maar de werkelijke aantallen liggen veel hoger.

De werkgever is verantwoordelijk voor de huisvesting van arbeidsmigranten, maar voor dergelijke grote aantallen arbeidsmigranten is die huisvesting helemaal niet beschikbaar. Dus biedt men overal huizen aan waar dat kan, en grijpt de gemeente in waar dat niet mag. Om de arbeidsmigranten goed te huisvesten, zijn er fatsoenlijke woningen nodig, die voldoen aan de vraag van deze mensen. Om die te realiseren is er beleid nodig van de gemeente, investeringen van ondernemers en goede beheerders. Er is sociaal beleid nodig, handhaving, taalcursussen, integratie, ruimte voor vrijetijdsbesteding. En parkeervoorzieningen voor auto's en fietsen.

Gemeentebeleid

Wij helpen gemeenten met de vorming van een sociaal en goed onderbouwd huisvestingsbeleid. We beantwoorden vragen zoals waar je de doelgroep wel en waar je ze niet wil huisvesten, hoeveel personen is acceptabel, onder welke voorwaarden, etc. Wij leggen daarvoor ook het contact met de (lokaal actieve) uitzendbureau's, werkgevers en vertegenwoordigers van de arbeidsmigranten zelf.

Huisvesting realiseren

Wij helpen uitzendbureau's, werkgevers, corporaties en investeerders bij het realiseren van huisvesting. Wij brengen - indien nodig - partijen bijeen, verzorgen vergunningen, zorgen voor wijziging van het bestemmingsplan en doen de projectleiding.

 

Sfeerbeeld Sfeerbeeld: golven.