Erfafscheidingen, een conflict is zo geboren

Hoe hoog mag een schutting zijn?

De schutting staat er al jaren, desondanks moet hij van de gemeente worden afgebroken. "te hoog en zonder toestemming gebouwd". Net als de rijdende rechter, komen wij vaak in actie voor hekjes, schuttingen en erfafscheidingen. Diverse regionale kranten publiceerden het. Dat leverde veel reacties op: "ik heb dat ook", "bij mij wordt er gehandhaafd, kan daar wat aan worden gedaan" "En hoe zit het bij mij?". Dat leidde tot een vervolgartikel over bomen als erfafscheiding.
 

 

Een conflict is snel geboren

In Nederland wonen we dicht op elkaar. Een tuintje van 5-10 meter breed is groot genoeg om conflicten te krijgen over de erfafscheiding. De ene wil een schutting, de ander een haag. De haag wordt te breed of de schutting is te hoog. De een wil privacy, de ander heeft last van de schaduw. Een conflict is snel geboren.

Overleg met elkaar

De oplossing is dan om goed met elkaar te overleggen. Polderen op kleine schaal, noemen we dat wel. En als het niet lukt om er met elkaar uit te komen, haal er dan iemand bij die u beiden vertrouwen kunt. Dat zou zelfs een ombudsman of een professional kunnen zijn, zoals HavenLand. Door elkaar goed te begrijpen is een oplossing snel gevonden.

Recht op privacy

Elke Nederlander heeft recht op privacy. U heeft ook het recht om uw eigendommen en uw gezin te beschermen. Een erfscheiding is een middel om dat te bereiken. U heeft daar recht op, uw buren hebben dat ook. De minister heeft in dat opzicht zelfs besloten dat u geen vergunning nodig heeft voor een gebouwde erfscheiding, mits deze niet hoger is dan 2 meter op het achtererf, of 1 meter op het voorerf. Uw buren kunnen dat niet voorkomen, u kunt dat ook niet tegenhouden als uw buren een vergunningvrije schutting willen plaatsen.

Niet onbeperkt

Voor schuttingen zijn er wel eisen: de schutting zelf moet niet alleen aan de hoogtebeperking voldoen, ook mag hij geen gevaar voor de omgeving opleveren. Ook voor begroeide erfscheidingen zijn er beperkingen. Op enkele uitzonderingen na, mag een boom niet binnen 2 meter van de erfgrens staan en struiken niet binnen 50 cm. Helaas leidt dit nogal eens tot rechtzaken. 

Expertise HavenLand

HavenLand heeft veel expertise op dit terrein. Wij helpen de gesprekken met uw buren tot een goed einde te brengen. Maar ook leveren wij deskundigenrapporten, als dat nodig is, aan de advocaat of rechtbank. Wij adviseren diverse ombudsmannen hierover. 

Heeft u een conflict? Neem dan vrijblijvend contact met ons op

Sfeerbeeld Sfeerbeeld: golven.