Omgeving

HavenLand heeft grote expertise in de ruimtelijke ordening en milieuwetgeving. Wij kennen de regels, de procedures en weten die te gebruiken om uw plan WEL te realiseren. Helaas horen de meeste ondernemers alleen wat er NIET mag van de overheid:

·         “U mag NIET bouwen;
·         U mag GEEN drank verkopen;
·         U mag NIET bij uw buren naar binnen kijken;
·         U mag GEEN boot aanleggen;
·         U mag NIET uw bedrijfspand voor iets anders gebruiken;
·         Als er toch iets mag, dan mag het NIET zonder vergunning;
·         U mag NIET de regels overtreden.
·         Welke regels er allemaal zijn, vertellen we ook NIET. Dat zoekt u zelf maar uit.”

Herkent u dit? Neem dan contact op met Frank Helsloot van HavenLand, want HavenLand helpt u door het woud van regels heen.

 

Wij verrichten altijd maatwerk, maar om u een indruk te geven volgen hieronder enkele voorbeelden van veel voorkomende vragen:

Wat mag ik eigenlijk wèl?

Als antwoord op deze vraag verrichten wij een bestemmingsplananalyse. Daaruit blijkt precies wat u wel mag en wat niet mag.

Wat mag ik vergunningvrij?

Sinds 2010 is het niet meer nodig om voor alle bouwwerken vergunning aan te vragen. In 2014 verandert de regeling. Laat eerst door ons uitzoeken of uw plannen wel een vergunning nodig hebben.

Zienswijze, bezwaarschrift, juridische hulp.

U heeft altijd het recht om uw zienswijze bekend te maken en om bezwaar in te dienen. Maar dat moet u wel goed onder woorden brengen en op het juiste moment indienen. De wet geeft exact aan wanneer dat wel en niet meer mag. Wij houden voor u de procedure in de gaten en reageren zodra dat mogelijk is.

Voor diverse advocatenkantoren schrijven wij 'deskundigenrapporten'.

Ombudsmannen en journalisten komen graag bij ons, met vragen. 

Wij stellen ook bestemmingsplannen en postzegelbestemmingsplannen op.

 

Kijk ook eens naar onze concepten voor:

Sfeerbeeld Sfeerbeeld: golven.