ir. Frank W.A. Helsloot

Frank Helsloot is expert op het terrein van ruimtelijke ordening en duurzaamheid. Door jarenlange werkervaring bij de overheid en het bedrijfsleven is hij in staat belangen goed samen te brengen, visies te verenigen en resultaat te boeken. Hij combineert een grote kennis met de kunst deze over te brengen. Dat hij daarbij de taal spreekt van de overheid, van de ondernemer èn van de gewone mens is een byzondere kwaliteit, die hij graag gebruikt. Hij weet daarmee regelmatig "het onmogelijke" mogelijk te maken.

 

U kunt hem bereiken per mail

Of per telefoon: 06-28312253

 

Kort Resumé:

Directeur van PROF Consult Ruimtelijk Advies en HavenLand. (sinds 2006)

Adviseur van de ombudsman van diverse regionale kranten (sinds 2008)

Bezwarencommissie Woningstichting (sinds 2007)

Raad van Advies SKIA

Diverse bestuursfuncties, waaronder sportcomplex, politieke partij.

Wethouder (gemeente Noordwijkerhout 2002-2006; gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle 2007-2009)

Senior Beleidsmedewerker Energiebureau (2001-2002)

Belangenbehartiger werkgeversorganisatie (1990-2001)

Onderzoeker div. wetenschappelijke instellingen (1987-1990)

 

 

Sfeerbeeld Sfeerbeeld: golven.