Wat kan ik doen tegen handhaving?

Wat kan ik doen tegen handhaving?

Wanneer u handelt in strijd met de regels, heeft de overheid de plicht om te handhaven. De overheid doorloopt daarbij stappen, die stuk voor stuk kansen bieden voor u. Niet altijd biedt dit succes: anders zouden we de regels wel af kunnen schaffen. Maar laat u wel goed informeren over de mogelijkheden die er toch zijn om uw recht te halen.

Handhaving op basis van het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan geeft exact aan welke bestemming een stuk grond heeft en wat u daarop mag bouwen. Meestal heeft u voor een bouwwerk een vergunning van de gemeente nodig. Heeft u die vergunning niet, dan staat het bouwwerk er illegaal en heeft de gemeente het recht (eigenlijk de plicht) om te handhaven. U krijgt dan eerst een vooraankondiging, waarin de gemeente stelt dat u de zaak in overeenstemming moet brengen met het bestemminsplan. Wanneer u dat niet doet, legt de gemeente u een dwangsom (boete) op.

Stap 1: controleer uw rechten

Soms komt het voor dat de gemeente zelf niet goed in het bestemmingsplan gekeken heeft en wordt ten onrechte een handhaving opgestart. Helaas maken wij dat regelmatig mee. Wij stellen dan voor onze klant een motivatie op, waarna de handhaving wordt afgeblazen. Het blijkt dan een storm in een glas water te zijn geweest.

Stap 2: legalisatie

De volgende stap is: onderzoek of het bouwwerk alsnog legaal gemaakt kan worden. Dat doet u bijvoorbeeld door een vergunning aan te vragen. Soms krijgt u die gewoon en is alles weer in orde.

Stap 3: verandering

Soms kan de vergunning niet worden verleend omdat u net niet voldoende aan de eisen voldoet. Dan kan een kleine verandering al uitkomst brengen. Soms leidt een kleine verandering er al toe dat het bouwwerk vergunningvrij wordt of binnen de bepalingen van het bestemmingsplan passen. Een kleine verandering maakt het voor u meestal niet zoveel anders.

Stap 4: .....

HavenLand is zeer ervaren in dit soort zaken. Er zijn nog veel meer stappen die wij kunnen zetten om er het beste voor u uit te halen. Wij verrichten altijd maatwerk daarin. Of het nu gaat om een schutting of een bedrijfspand van enkele duizenden m2, wij hebben al veel klanten kunnen helpen.

Succes is niet verzekerd

Gelukkig zijn er regels. Anders zou het een chaos van bouwwerken worden in ons land. De regels zijn er ook om u en mij te beschermen tegen ongewenste bouwsels in onze nabije omgeving. Daarom is het goed dat de gemeente handhavend optreedt. Dat betekent ook dat, als u het te bont hebt gemaakt, niet altijd succesvol tegen handhaving opgetreden kan worden. En dat is maar goed ook.

Sfeerbeeld: golven.