lobby stopt woningbouw

Door de succesvolle lobby van HavenLand behoudt onze cliënt zijn ontwikkelingsmogelijkheden. De gemeente wilde woningbouw mogelijk maken pal naast het bedrijf (milieuklasse 3.1). Hoewel het woningbouwplan er goed uitzag, voorzien wij een storm aan klachten, met overlast over en weer. Momenteel overleggen wij met de gemeente over een oplossing.

 

Voor deze cliënt heeft HavenLand een succesvolle lobby naar de gemeente gevoerd. De lobby heeft tot het gewenste effect geleid: er worden geen woningen vlak naast het bedrijf gebouwd. Wel zoeken we nu met de gemeente naar een oplossing om de woningbouw alsnog te realiseren, maar niet voordat het betreffende bedrijf is verplaatst uit het dorpscentrum naar het industrieterrein.

De plannen van de gemeente

In het centrum van het dorp waren ooit meerdere bedrijven gevestigd. Nu is daarvan nog slechts één bedrijf over en is de overige grond in handen van een projectontwikkelaar die hier woningen wil bouwen. Een ontwikkeling die de gemeente ook graag wil. Aan de gemeenteraad werd voorgesteld het bestemmingsplan te wijzigen, zodat de woningen gebouwd kunnen worden.

Het potentiële conflict

De woningen zouden op korte afstand van het bedrijf komen. De vrachtwagens die het bedrijf bevoorraden, doen dit 's ochtends tussen 5 en 9. Na zessen 's avonds worden weer goederen opgehaald. De vrachtwagens zouden op de weg moeten parkeren, die de woonwijk ontsluit en staan vlak voor de voortuin van diverse nieuw te bouwen huizen.

Het bedrijf gebruikt diverse chemicaliën, machines staan onder hoge druk en het bedrijf heeft milieucategorie 3.1, waarbij geldt dat afstanden tot woningbouw minimaal 50 meter moeten bedragen. Toch lag hier een - voor ons onbegrijpelijk - positief advies van de milieudienst. 

De oplossing

HavenLand heeft dit conflict voorkomen door een lobby op te zetten naar de gemeenteraad, de wethouder en de projectontwikkelaar. Voor de korte termijn leidt dit er toe dat de woningen niet gebouwd zullen worden. Met de gemeente zijn wij nu in overleg over een intentieovereenkomst. De oplossing kan zijn dat het bedrijf verhuist naar een nieuwe locatie op hetnabij gelegen industrieterrein. Dat biedt kansen voor het bedrijf om het interne productieproces te vernieuwen, met nieuwe en duurzame apparaten. Dat biedt ook kansen voor de gemeente om de woningbouw te ontwikkelen, waarbij zelfs uitbreiding mogelijk is op het terrein van onze cliënt. Dit kan winst opleveren voor alle betrokken partijen.

Sfeerbeeld: golven.