Lobby, draagvlak, consortia, samenwerking

De juiste boodschap bij de juiste mensen brengen, door een (beknopte) lobbystrategie. Wij voeren het graag uit, om draagvlak te winnen voor uw ideeën en plannen. Wij zoeken en vinden medestanders die uw droom ondersteunen, vormen zo nodig een heel netwerk of een op uitvoering gericht consortium.

Bij al uw plannen zult U te maken krijgen met externe invloeden. Lobby creëert en versterkt positieve invloeden van buitenaf. Een netwerk creëert kansen. Communicatie tussen bedrijven en overheid versnelt processen. Met een bewuste lobby kunt u medestanders vinden die uw belangen of inzichten delen. Er wordt contact gelegd met de juiste mensen.

Door vooraf uw strategie te bepalen werkt u planmatiger, wordt uw slagkracht vergroot en uw tijd gericht besteed. Het kan zinvol zijn om lobbygesprekken, draagvlakonderzoek en consortiumvorming niet zelf uit te voeren. Bijvoorbeeld omdat u zelf emotioneel te zeer betrokken bent bij het project, u het te druk heeft of omdat u uw plan geheim wilt houden. Hoe eerder u start, hoe meer tijd u heeft om medestanders te vinden en het proces te beïnvloeden. U vergroot de kans op succes.

Lobbystrategie:

Wij leveren een op maat gemaakte, beknopte lobbystrategie, waarin wij  adviseren wie te benaderen, met welke boodschap en waar u mogelijke partners of tegenstanders vindt.

Als dit aanspreekt, schrijven we een uitgebreide lobbystrategie, voeren gesprekken voor u en bereiden deze zorgvuldig voor. Alle acties worden met u doorgesproken. Zo houdt u de kosten in de hand. Een voorbeeld.

Draagvlak onderzoeken en consortium formeren:

Processen gaan eenvoudiger als er draagvlak voor is. Wij zoeken en activeren uw medestanders. Soms is het nodig om een consortium op te bouwen, van partijen die samenwerken om het plan uit te voeren. Wij hebben veel ervaring met het verwerven van draagvlak bij 'het publiek', bij de overheid en bij bedrijven. Voorbeelden van consortia vindt u bij de referentieprojecten.

Natuurlijk helpen en ontzorgen we u graag in al uw relaties met uw omgeving. Dat kan zijn bij het ontwikkelen van plannen, strategieën, overleg met uw buren, maar evenzeer bij  handhavingsprocedures en vergunningaanvragen, duurzaamheidsontwikkelingen en nog veel meer. Wij ondersteunen u graag bij het realiseren van uw toekomstplannen.

Sfeerbeeld: golven.