HavenLand als bedrijvendokter

Niet bij alle bedrijven gaat het goed. Soms is een frisse blik van een buitenstaander nodig om je bedrijf erop te helpen. Momenteel werkt HavenLand als bedrijvendokter voor een cliënt wiens familiebedrijf rode cijfers schrijft. Al onze expertises komen hier bij elkaar om te zorgen dat het tij gekeerd wordt.

Rob verzorgt het strategisch advies, analyseert bedrijfsprocessen en adviseert over organisatie verandering. Door het veranderen van de logistieke routes kan er 30 uur per week aan rijtijd bespaard worden. Er zijn minder auto's en brandstof nodig. Door veranderingen in de organisatie zijn we instaat geweest de directie vrij te spelen voor zaken die het bedrijfsresultaat positief beinvloeden. Het management wordt getraind om bedrijfsprocessen beter en kosten bewuster aan te sturen.

Herman regelt als  personeelschef het ontslag van een aantal overtallige werknemers. Iets wat in een familie bedrijf met een lange historie best lastig kan zijn. Het betreft immers familie of personeel dat emotioneel gelijk getrokken wordt met de directe of indirecte familiekring. Daarnaast hebben we ingezet op arbeidstijdverkorting, loonoffers en flexibelere werktijden. Dit laatste om arbeid en de aanwezigheid van werk beter op elkaar af te stemmen, zodat er efficienter gewerkt kan worden. 

Wim regelt een betere en goedkopere Arbo voorziening en dringt met strikt opvolgen het ziekte verzuim terug. Frank is in gesprek met de gemeente over ruimtelijke ordening en milieuzaken die het bedrijf raken en de aandacht weg trekken van het primaire productieproces.

Diverse maatregelen zijn ingezet . De eerste besparing zijn bereikt. De verwachting is dat het bedrijf op korte termijn weer zwarte cijfers schrijft.

 

Sfeerbeeld: golven.