Reorganisatie

Reorganisaties worden ingezet om processen te optimaliseren, de kosten te drukken, in te spelen op nieuwe kandsen en bedreigingen en natuurlijk de winst te verbeteren of te behouden. We kunnen met u sparren over het doel en de strategie van de reorganisatie, het te volgen personeelsbeleid, de  financiële consequenties en de mogelijkheden om efficienter te werken c.q. het productieproces te optimaliseren. De consultants van Havenland hebben in diverse organisaties het reorganisatie proces opgestart, begeleid, uitgevoerd  en vorm gegeven.

 

Doordat we onze kennis combineren, elkaar scherphouden blijft onze focus gericht op uw doelstelling.

Voordat we daar toe overgaan is het slim om hiervoor een reorganisatiescan uit te voeren. Via een tweetal gesprekken en een schriftelijke terugkoppeling met betrekking tot het effect en de bottlenecks in de door u geplande reorganisatie kunt u beginnen met de opzet voor het plan van aanpak. Hiervoor vragen wij een vergoeding van €500,- excl. BTW.

Door deze tussen stap kunnen wij u ondersteunen in uw gedachten en koersbepaling. Het geeft u ook de mogelijkheid om nader met ons kennis temaken voordat u ons laat acteren in uw organistaie. Wij kunnen zo het vertrouwen opbouwen dat nodig is om een dergelijke klus goed te klaren.

Een voorbeeld.

Sfeerbeeld: golven.