Verlagen vaste lasten stroomgebruik Jachthaven de Biesbosch

Begin van de zomer heeft HavenLand een quick scan studie opgeleverd bij Jachthaven Biesbosch. We hebben onderzocht of  er voor de jachthaven mogelijkheden zijn om de vaste lasten voor stroom aansluiting te verlagen.  Dat bleek het geval.  De jachthaven kan tussen 2.000 en 12 .000 euro structureel per jaar besparen.

Na een analyse van de bestaande situatie, het jaarvebruikover een grotere periode en de afgesloten contracten bleken er een aantal scenario’s mogelijk voor verbetering. Er is aangegeven waar de besparing lagen en hoe deze, met welke acties gerealiseerd kunnen worden. De keuze van het te volgen scenario is afhankelijk van de benodigde (des)investering en de toekomst visie van de jachthaven.

Sfeerbeeld: golven.