Netwerken en innovatie

Netwerken vergroten uw kennis en slagkracht. Op diverse plaatsen hebben wij een netwerk van bedrijven, een consortium of een vereniging gevormd.

Door samenwerking kunt u meer bereiken. Dat zal voor u een open deur zijn, maar met wie ga je samenwerken, hoe geef je dat vorm en wanneer vindt u de tijd of gelegenheid om die samenwerking aan te gaan? Dat zijn vragen die wij voor u beantwoorden. Havenland zoekt de juiste vorm voor uw samenwerking en vindt de juiste deelnemers. U kunt bijvoorbeeld aan de volgende vormen denken (niet uitputtend):

Beïnvloedingsnetwerk

Netwerken doe je om zoveel mogelijk invloedrijke mensen te leren kennen. Dat hoeft u niet zelf te doen, want wij kennen al veel invloedrijke mensen. Via ons heeft u toegang tot ons netwerk.

Innovatie- of ontwikkel-netwerk

Een netwerk voor een specifiek doel. Denk aan een innovatienetwerk waar mensen met en van elkaar willen leren, kwaliteiten willen combineren en nieuwe producten willen ontwikkelen.

Fysiek netwerk

Een fysiek netwerk koppelt bedrijven of mensen aan elkaar. U kunt daarbij denken aan een elektrisch netwerk, een smart grid, waar meerdere bedrijven gebruik maken van één aansluiting op het openbare netwerk, maar onderling hun productie en consumptie van elektriciteit delen om zo gezamenlijk kosten te besparen.

Vereniging

Een vereniging is een vrijwillige organisatie van een aantal personen, met een bestuur en zonder winstoogmerk. Voor ontspanning of liefdadigheid is dit een geschikte vorm van samenwerken. Verenigingen kunnen bedrijven versterken, zoals bijvoorbeeld bij een roeivereniging en een commerciële jachthaven.

Consortium

Een consortium is een vereniging van banken en bedrijven ter uitvoering van een project of concreet doel. Soms maakt ook een overheid deel uit van het consortium.

Publiek Private Samenwerking

Dit zijn samenwerkingen waarbij de overheid een van de belanghebbende partijen is, vaak gecombineerd met bedrijven en semi publieke instellingen.

 

Sfeerbeeld: golven.