Energie en water besparen op passantenhaven Terschelling

De Passantenhaven van Terschelling (Dellewal) heeft al jaren de blauwe vlag en behoort tot de meest duurzame jachthavens van Nederland. Havenmeester Johan van Roosmalen wilde echter nog hoger op de duurzaamheidsladder komen. Daarom vroeg hij HavenLand om ideeën.

Havenland heeft voor de haven een studie gedaan en op tientallen thema’s ideeën aangeleverd waarmee zij in de toekomst een nog grotere besparing kunnen bereiken op water- en energiegebruik. Ook heeft HavenLand veel mogelijkheden aangedragen om zelf duurzame energie op te wekken. De ideeën zijn conform de trias energetica gerangschikt. Met voorbeeldberekeningen is gekeken welke ideeën economisch haalbaar zijn.

Ook op het watergebruik kan flink worden bespaard door het gebruik van regenwater, bronwater of zeewater. Op verschillende punten is hergebruik van water mogelijk. HavenLand heeft speciaal voor deze haven een theoretisch kader ontwikkeld, de "driestromenleer". Deze systematische aanpak is op veel bedrijven toepasbaar.

Met het document in de hand kan de jachthaven gericht beleid ontwikkelen voor de komende jaren. De jachthaven kan duurzamer worden en tegelijkertijd aan de eisen van de blauwe vlag blijven voldoen. De eerste maatregelen op het gebied van drinkwater- en energiebesparing zijn reeds uitgevoerd. Zo heeft de jachthaven een andere hogedrukspuit aangeschaft, waarmee 80.000 liter drinkwater per jaar wordt bespaard.

U kunt hier een deel van de energiestudie inzien.

Sfeerbeeld Sfeerbeeld: golven.